Tilrettelagte tilbud i musikk og dans/drama

Kulturskolen har tilrettelagte tilbud innen musikk og dans og drama.

I samarbeid med Sound of Happiness har vi gruppeundervisning i dans og drama. Undervisningen foregår på Musikkens Hus, og Elin Lea Johansen er lærer. Les mer om tilbudet her

Vi har tilrettelagt musikkundervisning der løpet er lagt opp for hver enkelt elev. Undervisningen er individuell og foregår på Musikkens Hus. Les mer om Musikkterapi. Eirin Syvertsen er lærer på dette tilbudet, og har du spørsmål knyttet til undervisningen kan hun kontaktes

Søk plass ved tilbudene her.