Byen vår rundt 1900, 2. trinn

  • Produsent: Kristiansand museum v/ Tale Christiansen
  • Tid: Uke 35-37 og 39. Ikke fredager
  • Sted: Kristiansand museum (Vigeveien 22b)
  • Antall elever per økt: 50 (gruppen deles i to)
  • Varighet: kl. 09.00-11.45
  • DKS Kristiansand kommune dekker buss

Til programoversikt

Hvordan så byen vår ut rundt år 1900? Kristiansand museums Bygade er fylt med bygninger hentet fra forskjellige gater i Kvadraturen, bygninger fra 1700 og 1800-tallet. Sammen med Minibyens kvartaler og enkeltbygg i målestokk 1:10, er dette den perfekte ramme rundt en fortelling om hvordan livet kunne arte seg i byen vår for godt over 100 år siden. Den gang kongen het Oscar den annen og flagget fremdeles hadde ,,sildesalaten" i øverste hjørnet mot stangen. Elektrisk strøm var et mer eller mindre ukjent begrep og de fleste som bodde i byen, bodde nokså trangt.

Del 1. Sammen med museumspedagogen

Vi blir i løpet av museumsbesøket litt kjent med noen fiktive barn i småskolealder. I et stort hus med flaggstang og et vaiende flagg bor en liten søskenflokk tilhørende byens høyere sjikt. I huset er farens skipsrederkontor og mange stuer, store

stuer og små stuer og god plass til alle som bor her, hele familien og alle hushjelper, kokkepiker og barnepiker. Farens engstelse for de mange sykdommer som florerer i byen har ført til at han har hyrt en huslærer som tar seg av barnas undervisning. Og denne læreren ligger ikke på latsiden, geografi, naturfag og latin(!) vil han de skal lære.

I den andre enden av Bygaden bor Johannes, han fyller 7 år i disse dager og har jobb, men han går også på skolen. Faren er snekker, han jobber mye og er sjelden hjemme. Men mor er hjemme og prøver å tjene noen kroner på å vaske tøy for andre. Johannes har 7 søsken og alle bor sammen med de to foreldrene i det lille huset.

I siste del av programmet deltar elevene selv i ,,gammeldagse" aktiviteter.

Rundt 1900 bodde de fleste i Kristiansand i et mindre eller større hvitt, grønt eller okergult trehus, med rødmalte vegger i bakgården. Man fyrte med ved for å få kokt maten og for å få det varmt i stuen. Vannet hentes i brønnene i bakgården der også utedoen er. Med utgangspunkt i denne historiske atmosfære og med redskaper omtrent som de var i den aktuelle tiden, vil elevene få et mer forståelig og levende bilde av samfunnet for litt over 100 år siden.

Del 2. Sammen med læreren

Gruppen som deltar i Del 1 er på maks 25 elever (på grunn av plass inne i bygningene).

Dersom bussen ankommer med flere elever og gruppen må deles i to, får læreren utdelt et ,,venteprogam".

Elevene kan lære litt om byen vår (venteprogrammet), de kan leke og spise matpakken. Museet har lekeplass i Bygaden og en stor skog å boltre seg i ved Setesdalstunet. Dersom det regner eller er dårlig vær, kan matpakken nydes under tak i Minibyen eller i stegeverksbygget innenfor Setesdalstunet.

Til programoversikt