Bilder forteller, 5.-7. trinn

  • Produsent: Christopher Stonehill
  • Tid: Uke 45
  • Sted: Skoler. Klasserom
  • Antall elever per øtk: 30
  • Varighet: 3 skoletimer
  • Tid rigg: 30 min
  • Tid nedrigg: 15 min
  • Skoler stiller med projektor med lyd, leerret/skjerm og A4-ark

Til programoversikt

Velkommen inn til bokkunstens eventyrlige univers! En bokillustratør produserer bilder med et budskap. I dette verkstedet skal elevene fremkalle et personlig budskap gjennom egne tekster og håndmalte bilder. Verkstedet blir ledet av illustratøren Christopher Stonehill. Han er fra England, nå bosatt i Kristiansand. Ved hjelp av ulike teknikker og virkemidler som f.eks. tusjmaling og billedutsnitt, skal de finne unike motiver som kan fortelle ulike historier. Hver elev har sin særegne strek, og hver illustrasjon er som et eget lite kunstverk med et personlig uttrykk.

I verkstedet skal elevene skrive sine egne tekster med bildene som utgangspunkt og produsere små billedbøker.

Formålet er å utvikle deres tegne- og skriveferdigheter, samt gi dem kunnskap om håndverk og originalitet.

Til programoversikt