Det sanselige 1700-tallet, 7. trinn

  • Produsent: Kristiansand museum v/ Tale Christiansen
  • Tid: Uke 18-22 (ikke fredager)
  • Sted: Kristiansand museum (Vigeveien 22b)
  • Antall elever per økt: 50 (gruppen deles i to)
  • Varighet: kl. 09.00-11.45
  • DKS bestiller og betaler buss

Til programoversikt

Kristiansand museum ønsker elever velkommen til utstillingen ,,Det sanselig 1700-tallet". Utstillingen er produsert av Ragnhild Hutchison, prosjektleder for historiske toll- og skipsanløpslister ved Norsk Lokalhistorisk institutt.

De historiske toll- og skipsanløpslister gir oss innblikk i hvilke havner skipene kom fra og hvilke varetyper de brakte med seg til europeiske og også til norske havner. Dette er utgangspunktet for\ utstillingen, som blir det nærmeste en kan komme en ,,tidsmaskin".

Publikum gis mulighet til å oppleve og reflektere over hvordan folk som levde gjennom 1700-tallet opplevde sine omgivelser – gjennom sansene: Hva de så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente. For å sette sanseopplevelsene i et større perspektiv, er de satt i sammenheng med tidlig globalisering, sjøveis handel og de norske regioners særtrekk, i dette tilfellet Sørlandet.

Utstillingsplakater tar for seg de store linjene og Kristiansand museum fyller utstillingen med gjenstander fra sin egen samling. Slik at vi i dag kan komme så nær som mulig 1700-tallets sanseopplever. Her skal en kunne snuse, smake, se, føle og lukte!

Elevene får besøke selve utstillingen og oppleve det ,,sanselige" 1700-tallet. Og de blir også blir vist hvordan autentiske bygninger så ut og hvordan hjem kunne se ut i det 1700-tall'ske Kristiansand.

Til programoversikt