For produsenter

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever gjennom DKS i Kristiansand kommune? Det er søknadsfrist 1. november hvert år til påfølgende skoleår. Eget elektronisk skjema må benyttes

Vi har hvert skoleår ca. 20 produksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film/video og kulturarv.
Vår jobb er å gi profesjonell kunst og kultur til ca. 10.000 elever i grunnskolen i Kristiansand.
Vi har produksjoner både på skoler og andre steder.

Behandling av søknader skal være ferdig innen utgang av januar etter søknadsfrist.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Tarjei Fjørtoft, 977 17 935 eller tarjei@knuden.no