For produsenter

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever gjennom DKS i Kristiansand kommune? Det er søknadsfrist 1. november hvert år til påfølgende skoleår. Eget elektronisk skjema må benyttes. Frist for å søke til skoleåret 2018/2019 er nå gått ut. Vi takker for interessen. Saksbehandling er forventet avsluttet innen utgang av januar 2018.