Informasjon til skoler

Programpresentasjon

Onsdag 4. april 2018 kl. 14.00 presenteres programmet for 2018/2019.

Sted: Knuden - Kristiansand kulturskole, Kongens gate 54

Påmelding
Frist for påmelding for skoler for produksjoner skoleåret 2018/2019 er 25. mai. Påmeldingslink finner du her. Brukernavn og passord sendes til kulturkontakter.

Tildeling av plasser
Tildeling av plasser gjøres etter fristen for påmelding er gått ut. Alle plasser til påfølgende skoleår skal være tildelt før sommeren.

Se tildelte plasser her

Evaluering for skoler

Klikk her for skjema

Buss
DKS i Kristiansand kommune dekker buss for produksjoner som gjennomføres andre steder enn skoler.

DKS dekker buss hvis:
1.–4. trinn: mer enn 2 km
5.–7. trinn: mer enn 2,5 km
8.–10. trinn: mer enn 3 km

Ved spesielle behov må DKS kontaktes i god tid.

DKS setter opp bestilling og skoler må gi tilbakemelding i henhold til frister om endringer. Antallet i bestilling er inkludert voksne. Skoler som er delt på flere økter blir fraktet samlet til og fra hvis det lønner seg. Skoler som ikke benytter seg av bestilt buss må påregne å få faktura som skolene må betale. Bussbestillinger legges under hver produksjon.

Kulturkontakter og kulturverter
Hver skole har en eller to kulturkontakter. Disse er kontaktpersoner for administrasjonen i DKS. Oversikt over kulturkontakter i Kristiansand kommune.
Kulturverter er elever som hjelper til før, under og etter en produksjon. Det er kulturkontakten som har det daglige ansvaret for kulturvertene. DKS tilbyr kurs og avslutning hvert år.