Jegere i steinalderen, 4. trinn

  • Produsent: Friluftsaktiviteter v/ Trond Ole Bertelsen
  • Samarbeidspartner DKS Kristiansand kommune
  • Tid: Uke 4-12, 2018
  • Antall elever per økt: 50
  • Varighet: kl. 09.00-13.00
  • DKS bestiller og dekker buss

Opplegget holdes på Kristiansand museum og vi stiller 2 personer. Vi starter med å presentere ei tidslinje for elevene der år gjøres om til med mer. Vi går tilbake fra 2018, vikingtid, Jesu fødsel, bronsealder, yngre- og eldre steinalder. Etter dette deler vi gruppa i 3:

1 gruppe: er i gapahuk og får se og prøve ulike redskaper som flintkniver og ildbuer. På denne gruppa lærer de også om hva ulike deler av elgen ble brukt til. Avsluttes med elgjakt i skogen

2 gruppe: bueskyting. Skyter på blink med langbuer på villsvin

3 gruppe: arkeologisk utgravning. Hvilke spor har våre forfedre lagt igjen?

Vi tilbereder viltkjøtt i kokegrop.

Til programoversikt