Mitt hjem er laget av..., 8.-10. trinn

  • Produsent: Sørlandets kunstmuseum
  • Tid: uke 41-44
  • Sted: Sørlandets kunstmuseum
  • Antall elever per økt: maks 30
  • Varighet: 90 min
  • DKS Kristiansand kommune dekker buss

Til programoversikt

Utgangspunktet for dette formidlingsprosjektet er Yurten, et tradisjonelt bygg fra Mongolia. Vi ser nærmere på hvordan deres hus er blitt konstruert og hva slags teknikker som tradisjonelt har vært i bruk. Bærekraftig utvikling er også et begrep vi vil ta opp, og diskutere med elevene hva slags bygg som på lang sikt vil være mest bærekraftige og hva slags materialer som bør brukes.

Elevene skal ved hjelp av stokker få teste ut hvordan formen til en yurt kan lages og erfare at de må kunne samarbeide for at formen skal bli stabil. I Yurten skaper tak og vegger et annerledes hjem, enn hva elevene selv trolig forbinner med hva et hjem kan være, og materialene som brukes til en Yurt er også uvant å tenke seg til et hjem.

I dette prosjektet er deltakelse avgjørende, og elevene får innsikt om andre typer hjem og en forståelse av enkle arkitektoniske konstruksjonerer.

Til programoversikt