Om oss

Knuden er en kommunal kulturskole for barn og unge i Kristiansand. Skolen har over 1900 elever som ukentlig går på tilbud innen musikk, teater og visuell kunst. Vi har lærere med stor kunstnerisk erfaring og høy utdanning som leverer undervisning tilpasset den enkelte elevs interesse og nivå. På siden ”tilbud” finner du fullstendig oversikt over våre spennende fag.

Kulturskolens undervisningen foregår hovedsakelig på Musikkens hus i Kristiansand sentrum, men også ved Vågsbygd kultursenter, Samsen kulturhus og på forskjellige grunnskoler rundt om i byen. Administrasjonen holder til i Musikkens hus.

Kulturskolen i Kristiansand ble etablert i 1962, under navnet Kristiansand musikkskole. Opp gjennom årene har vi gitt barn og ungdom mulighet til utvikling gjennom kunst, og skolen har i dag varierte tilbud med høy kvalitet.

Kulturskolen er en del av kommunens kultursektor og har kulturstyret som politisk styringsorgan.

Vi er et knutepunkt for barn og unge i Kristiansand, og er en av kommunens aller største konsert- og forestillingsprodusenter. I tillegg til egne konsert- og teaterproduksjoner, huskonserter og profilerte kunstutstillinger med elevarbeider, har vi også ansvaret for Den kulturelle skolesekken i kommunen. Totalt produserer kulturskolen rundt 350 konserter og forestillinger hvert år.

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute, med samme fridager og ferier. 

Serviceerklæring

Dette kan du forvente av kulturskolen:

  • Kristiansand kulturskole skal være et trygt sted å være.
  • Elevene skal møtes med omsorg og respekt.
  • Kulturskolen skal ha kvalifiserte lærere.
  • Kulturskolens personale skal ha et godt samarbeid med elever og foresatte, og sørge for god informasjon om opplæringen og undervisningsopplegget.
  • Ved individuell undervisning (musikk) får eleven minimum 20 minutter med undervisning per uke. Ved gruppeundervisning får elevene minimum 30 minutter med undervisning per uke.
  • I løpet av skoleåret får elevene tilbud om å medvirke på konserter/forestillinger/utstillinger i regi av Kulturskolen.
  • Ved lærerfravær engasjerer skolen normalt vikar. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å avlyse timen. Kulturskolen gir da beskjed til eleven og/eller elevens foresatte.
  • Det gis fradrag i elevkontingenten hvis eleven mister undervisning mer enn fire ganger i løpet av skoleåret som følge av lærerfravær.

Utviklingsplan

Her finner du utviklingsplanen til Kristiansand kulturskole for 2015 – 2019.

Lenker

Norsk kulturskoleråd
Samsen kulturhus
Stryk på Sørlandet
Ungdommens musikk mesterskap (UMM)
Ung Kultur Møtes (UKM)
Drømmestipendet
Sound of Happiness
Den Unge Scene (DUS)