Pollus - den lille pollenplagen, 1.-4. trinn

  • Produsent: Karin Moe Hennie
  • Tid: Uke 15 (ikke torsdag)
  • Sted: Skoler. Klasserom
  • Antal elever per økt: 30
  • Varighet: 40 min
  • Tid rigg: 30 min
  • Tid nedrigg: 15 min

Til programoversikt

Dette er et kombinert forfatterbesøk og forestilling med utgangspunkt i boken ved samme navn. Den har jeg skrevet og den kom på markedet i april 2016. Tema i boken er pollen og pollenallergi. Et forfatterbesøk med Pollus passer for 1. og 2.trinn. Jeg leser fra boken, men legger like mye vekt på det visuelle. Jeg presenterer en kombinasjon av forfatterbesøk og forestilling. Jeg har erfart at barn klarer å konsentrere seg over en lenger periode dersom man varierer. Jeg legger også opp til at det blir en samtale med barna. De har nok mye på hjerte rundt dette tema.

Til programoversikt