Priser og vilkår

Kulturskolens priser reguleres 1. januar hvert år, i henhold til gjeldende handlingsprogram i bystyret i Kristiansand kommune. Faktura sendes ut to ganger i året (oktober/november og februar/mars).

Priser

Elevavgift: 1845,– per semester (3690,– per år)
​Elevavgift, dobbelt spilletime (elever ved TUP og lørdagsskole):  2767,50  (5535,– per år) 
Pop-kor: 500,– per semester (1000,– per år)
Skapende skriving: 1250,–  per semester (2500,– per år)
Sceneproduksjonskurs: 500,– per semester
Orkestersamspill for elever fra andre kommuner: 513,– per år
Leie av instrument: kr 410,– per semester

Makspris og friplasser

Kristiansand kulturskole opererer med makspris. Hver familie skal ikke betale mer enn kr 11 070 (fra 1. august 2018).
Kulturskolen vil innvilge friplass dersom familiens inntekt er lavere enn 316 620. For å få innvilget friplass må søknad leveres sammen med sist tilgjengelige likningsattest. Søknadsfrist er 1. august. Se skjema her.  
Maksprisen og friplass gjelder inntil et ett enetimetilbud og ett gruppetilbud pr barn. Flere enn en elevplass tildeles kun dersom det er ledig kapasitet.

Instrumentleie

Vi har noen små akustiske gitarer, blåseinstrumenter og strykeinstrumenter til leie. Trommesett, piano og keyboard og lignende må man ha hjemme. Det er helt nødvendig at elevene har tilgang til instrumentet sitt for å få kontinuitet i øvingen. Instrumentleie foregår på første undervisningstime. Dersom dere skal leie instrument, må foresatte være med for å undertegne leiekontrakt. Instrumentleie faktureres to ganger per år (oktober/november og februar/mars), og det koster 820,– å leie et instrument i året.

Vilkår

Ved påmelding til kulturskolens tilbud aksepterer man følgende betingelser:

  • Avtalen er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon.
  • Det må sendes sms til læreren dersom du blir borte fra en undervisningstime.
  • Kulturskolen forsøker å skaffe vikarer ved lærernes fravær. Dersom vi avlyser mer enn 4 ganger i løpet av skoleåret, blir det gitt reduksjon i elevavgiften.
  • Dersom eleven ikke møter til time 3 ganger etter hverandre uten å gi beskjed til lærer, risikerer eleven å miste plassen, uten reduksjon i elevavgiften.
  • Alle elever må re-registrere seg i april hvert år. Dette gjøres i vårt administrasjonssystem, SpeedADMIN. Dersom dette ikke skjer, regnes eleven som utmeldt etter endt semester. Påminnelse blir sendt ut i forkant av re-registreringen.

Viktig merknad

Kristiansand kulturskole må ta mange sammensatte hensyn for å få timeplanene til å gå opp. Elevene får tildelt plass og tidspunkt for sin undervisning. Vi ber om forståelse for at det er vanskelig å endre dette.

Utmelding

Utmeldingsfrist for vårsemester er 15. november og for høstsemesteret den 1. august. Overholdes ikke fristen, betraktes semesteret som påbegynt, og du må betale full elevavgift. Lærere kan ikke motta utmeldinger. Skriftlig utmelding sendes til post@knuden.no 

Inntak elever

Kulturskolen prioriterer at flest mulig søkere får plass på et fag. I enkelte tilfeller får søkere tilbud om to elevplasser. Dette forutsetter at det ikke er andre søkere på det valgte fag.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai, og man søker via SpeedADMIN.