Smått og godt, 1.-4. trinn

  • Produsent: Sørlandets kunstmuseum
  • Tid: Uke 1-4
  • Sted: Sørlandets kunstmuseum
  • Antall elever per økt: 30
  • Varighet: 90 min
  • DKS bestiller og betaler buss 

Til programoversikt

En av hovedsatsningene til SKMU i 2017 er en retrospektiv utstilling av den lokale kunstneren Lise Schønberg. Schønberg har vært virksom som kunstner siden 1960-tallet.

Hun startet som gullsmed, men har i løpet av kunstnerskapet utviklet seg med arbeider som går inn under kunsthåndverket, og hun har et originalt og fantasifult formspråk, der hun bruker mange ulike materialer. Med utgangspunkt i noen av smykkene til Schønberg skal elevene på verkstedet selv lage smykker eller armbånd. I verkstedet vektlegges det at elevene får bruke ulike materialer og ønsket er at elevene kan bli inspirert av den fri og lekende måten Schøneberg jobber på.

Til programoversikt