Musikk

Lørdagsskolen i Agder

Lørdagsskolen er kulturskolene i Agder sitt felles fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk. Her samles mellom 40 og 50 elever fra hele Sørlandet til undervisning ca. 14 lørdager i skoleåret.

Lørdagsskolen gir barn og unge med stor interesse og arbeidsvilje et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole. Skolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse. Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder.

 

Faglig innhold
Lørdagsskoleeleven får 40 minutter individuell undervisning per uke (dobbelt-time) på sitt hovedinstrument på kulturskolen i hjemkommunen. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter.

Innhold på lørdagssamlingene:
Undervisningen foregår i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand og på Arendal kulturskole. Lærekreftene er fra Universitetet i Agder, kulturskolene og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene. 

Samspill vektlegges sterkt, og alle elever i lørdagsskolen er til enhver tid knyttet til et ensemble/gruppe/band. Det blir også gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene. Det holdes jevnlige huskonserter som gir elevene utøvende erfaring, repertoarkunnskap samt god kjennskap til eget og andres instrument. I tillegg holder Lørdagsskolen minst to offentlige konserter i året.

Kostnad
Det er ingen avgift på undervisningen som skjer på lørdagssamlingene. Kostnader som dekkes av lørdagsskolens deltakere er elevavgift til den enkelte kulturskole, transport til undervisningen og et mindre beløp for å dekke fellesmåltider på samlingene.

Reglement
For å lykkes med tilbudet har lørdagsskolen følgende forventinger til elever og foreldre/foresatte:

  • Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er vi helt avhengige av at alle er tilstede. Dersom det er behov for permisjoner må disse derfor avtales i god tid, slik at undervisningen ikke blir mer skadelidende enn nødvendig. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen. Sykdom meldes så snart som mulig.
  • Det settes høyere forventning til hjemmearbeid (øving) enn til ordinære kulturskoleelever, og det er viktig at elevene følges tett opp av foreldre/foresatte
  • Teoriundervisningen er obligatorisk for alle unntatt elevene fra TUP (UiA sitt talentutviklingsprogram) og elever ved musikklinja på videregående.

Tilbud som koordineres neste skoleår
Fra og med skoleåret 18-19 vil tilbudet i lørdagsskolen, TUP (Unge Musikere, Universitetet i Agder) og Talent Norge Jr koordineres. Det vil legges opp til noe felles opplegg (for eksempel felles konserter, felles prosjekter, samordnet samspillundervisning for strykere).

Informasjon om TUP finner du her. Litt om Talent Norge Jr kan du finne her.

Ensemblehelger: I samarbeid med Senter for talentutvikling og Dextra Musica vil et team på 4 musikere fra Ensemble Allegria jobbe med elever fra TUP og lørdagsskolen 4-6 helger i løpet av skoleåret; fra fredag til og med søndag. Innholdet vil være fokusert rundt undervisning av klassiske ensembler, og målet er å skape ekstra stimulans og utvikling gjennom gjentatte møter. Undervisningen vil foregå på Kilden teater og konserthus eller på UiA. Hvilke elever som skal delta, og på hvilke helger, vil bli avtalt i løpet av skoleåret.

Søknadsfrist og prøvespill
Prøvespill og opptak for skoleåret 2018-19 er avholdt. Neste mulighet for å søke Lørdagsskolen blir til skoleåret 2019-20, med søknadsfrist 1. mai. Mer informasjon kommer.

Kontaktpersoner:
Randi Birkeland, Kilden lørdagsskole
E-post: randi.birkeland@kristiansand.kommune.no
Tlf.: 911 32 452

Jo Eskild, koordinator, Lørdagsskolen i Aust-Agder
E-post: jo.eskild@kulturskoleradet.no
Tlf.: 99 37 20 12

Lørdagsskolen er muliggjort gjennom et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Knuden – Kristiansand kulturskole, Kilden dialog, Norsk kulturskoleråd – Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kulturskole.

TUP

TUP skal gi spesielt talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og være et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring.

Tilbudet omfatter blant annet:

  • Individuell undervisning på instrument
  • Gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • Samspillgrupper

For ytterligere info se her