Kor

Det å synge i kor opplever de fleste som fint og positivt. Du lærer å bli trygg på deg selv og egen stemme.

Kordirigenten lærer deg å synge tekst tydelig, uansett tonehøyde eller styrkegrad. Man har ikke like store friheter som en solosanger har, men fellesskapsfølelsen i kor er helt spesiell. Bli med å løft koret opp i nye høyder! Kulturskolen har kor i to aldersbestemte klasser; barnekor og pop-kor.

Deltakelse i kulturskolens barnekor er gratis og pop-koret er et svært rimelig tilbud. Korene er trosnøytrale, men repertoaret kan inneholde enkelte religiøse og politiske tekster. Korene vil imidlertid ikke opptre ved religiøse seremonier eller politiske partiarrangementer. Selv om kordeltakelse er rimelig, vil korene kunne opptre på arrangementer som har billettsalg. Her vil kormedlemmene gå gratis, mens foreldre og andre tilhørere må betale. Dersom det finnes adgang til gratis generalprøver, vil kulturskolen opplyse om dette.

Barnekor

Kulturskolens barnekor er et trosnøytralt gratis tilbud for alle barn i Kristiansand. Koret jobber med et bredt repertoar, gjerne med enkle bevegelser. Gjennom undervisningsåret har vi to hovedkonserter, en til jul og en til sommer. I tillegg kan koret hyres inn til ulike arrangementer.

Undervisningen består av 1 time i uka (60 minutter) på tirsdager fra klokken 17.00–18.00 og foregår i Sigurd Lie-salen på Musikkens hus.

Aldersgruppe: 1.-5. trinn

Lærer: Silje Borøy Hasseleid

Pop-kor

Digger du å synge og ønsker et energikick med andre sangglade ungdommer, er dette noe for deg!

Du trenger ikke å lese noter eller synge som Beyoncé, men du må like å synge og bevege deg. Vi kombinerer stemme- og kroppsøvelser med kule korarrangementer med sanggleden i sentrum. Koret er trosnøytralt. Koret jobber med populærmusikk, med koreograferte bevegelser. I løpet av undervisningsåret har vi to hovedkonserter, en til jul og en til sommer. I tillegg kan koret hyres inn til ulike arrangementer. 

Elevene betaler kr 500,- per semester.

Undervisningen består av 1 time i uka (60 minutter) på tirsdager fra klokken 18.30–19.30 og foregår i Sigurd Lie-salen på Musikkens hus.

Aldersgruppe: 6.trinn og oppover

Lærer: Silje Borøy Hasseleid