Kor

Det å synge i kor opplever de fleste som fint og positivt. Du lærer å bli trygg på deg selv og egen stemme.

Kordirigenten lærer deg å synge tekst tydelig, uansett tonehøyde eller styrkegrad. Man har ikke like store friheter som en solosanger har, men fellesskapsfølelsen i kor er helt spesiell. Bli med å løft koret opp i nye høyder! Kulturskolen har kor i to aldersbestemte klasser; barnekor og pop-kor.

Barnekor

Kulturskolens barnekor er et trosnøytralt gratis tilbud for alle barn i Kristiansand. Koret jobber med et bredt repertoar, gjerne med enkle bevegelser. Gjennom undervisningsåret har vi to hovedkonserter, en til jul og en til sommer. I tillegg kan koret hyres inn til ulike arrangementer.

Undervisningen består av 1 time i uka (60 minutter) på tirsdager fra klokken 17.00–18.00 og foregår i Sigurd Lie-salen på Musikkens hus.

Aldersgruppe: 1.-5. trinn

Lærer: Silje Borøy Hasseleid

Pop-kor

Digger du å synge og ønsker et energikick med andre sangglade ungdommer, er dette noe for deg!

Du trenger ikke å lese noter eller synge som Beyoncé, men du må like å synge og bevege deg. Vi kombinerer stemme- og kroppsøvelser med kule korarrangementer med sanggleden i sentrum. Koret er trosnøytralt. Koret jobber med populærmusikk, med koreograferte bevegelser. I løpet av undervisningsåret har vi to hovedkonserter, en til jul og en til sommer. I tillegg kan koret hyres inn til ulike arrangementer. 

Elevene betaler kr 500,- per semester.

Undervisningen består av 1 time i uka (60 minutter) på tirsdager fra klokken 18.30–19.30 og foregår i Sigurd Lie-salen på Musikkens hus.

Aldersgruppe: 6.trinn og oppover

Lærer: Silje Borøy Hasseleid