Musikk

Kulturskolen underviser i ulike instrumenter. Både i rytmisk og klassisk, individuelt og i grupper.

Elevene møter normalt til undervisning en gang hver uke. Kulturskolens lærere benytter ulike undervisningsmetoder i sin undervisning og undervisningen tilpasses den enkelte elev. Et av kulturskolens hovedmål er at alle elever skal medvirke i samspillsaktiviteter så snart det er mulig å få til dette. Vi har også et mål om at alle elever skal få anledning til å medvirke på huskonserter eller ved våre andre konsertarrangementer i løpet av året.