Blås

Spiller du, eller ønsker du å lære å spille et blåseinstrument? Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Musikkens hus, og på noen skoler i samarbeid med skolekorpsene. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs nivå og kan foregå både som individuell undervisning eller som gruppeundervisning.

For litt viderekomne og interesserte elever har kulturskolen et eget storband. Vi har også et nært samarbeid med kommunens skolekorps, og flere av korpsene gir sine aspiranter og musikanter tilbud om opplæring via kulturskolen.

Baryton

Visste du at baryton kalles også eufonium? Klangen til barytonen kan minne om trombone, men er mykere. Baryton brukes i alt fra korps til symfoniorkester og brassband.

Undervisningen foregår i hovedsak som individuell undervisning, men kan også gis som gruppeundervisning, der mulighetene for det er tilstede. Kulturskolens barytonlærer ønsker også å drive aktivt med samspill med elevene sine.

Undervisningen er lagt til enkelte av byens skoler og i Musikkens hus.

Lærer: Nils Tore Brunvatne

Horn

Valthorn tilhører messingblåserfamilien. Hornet er utviklet fra ventilløse signal- og posthorn.

Valthornet har tynne rør i forhold til rørlengden. De fleste horn er 2,7 til 3,7 meter rør som er rullet sammen. Valthornet er oftest stemt i F, og noteres vanligvis i G-nøkkel.

Valthornet er fast inventar med i symfoniorkester og janitsjarkorps.

Tverrfløyte

Visste du at tverrfløyten fikk sitt navn fordi den holdes til siden? Tverrfløyte er det minste treblåseinstrumentet og brukes både i korps og orkester. Fløyten kan brukes i all slags musikk, og har et toneomfang på hele tre oktaver.

Kulturskolens fløyteundervisning foregår i Musikkens hus.

Kulturskolen leier ut fløyter til elever som ønsker det. Kulturskolen tilbyr spesielt egnede tverrfløyter for de yngste elevene.

Lærere: Marit Økstad og Jørgen Wennesland

Klarinett

Klarinett er et treblåseinstrument som brukes både i store og små ensembler, korps og symfoniorkester. Klarinetten kan låte syngende i høyden og mørk og mystisk i dybden.

Undervisningen foregår i hovedsak som individuell undervisning, men gis også som gruppeundervisning, der mulighetene for det er til stede. Undervisningen foregår både på enkelte av byens skoler og i kulturskolens egne lokaler i Musikkens hus.

Elevene kan leie instrumenter av kulturskolen. Elever som også er med i skolekorps, får instrumenter fra korpsene.

Lærere: Bjørn Rønnekleiv og Trygve Rypestøl

Kornett

Kornetten ligner på trompeten, men er kortere og rundere både i utseende og klang. Den brukes i korps – særlig i brassband, der trompeten ikke skal brukes.

Undervisningen foregår i hovedsak som individuell undervisning, men kan også gis som gruppeundervisning, der mulighetene for det er tilstede. Kulturskolens kornettlærer ønsker også å drive aktivt med samspill med elevene sine.

Kulturskolens kornettundervisning foregår i Musikkens hus.

Lærer: Trym Dalene

Obo

Obo er et av de eldre medlemmene av treblåserfamilien, og regnes i dag som et standardmedlem av symfoniorkestre. Oboen egner seg godt som både soloinstrument og i ensembler.

Kulturskolen har sitt helt spesielle tilbud i oboundervisning for de yngste elevene, som vi kaller «Tigerobo». Elevene får leie oboer som er konstruert og tilrettelagt for elever for de yngste elevene.

Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av både individuell undervisning og gruppesamspill, og foregår i Musikkens hus. 

Lærer: Marion Walker

Saksofon

Vil du lære å spille et instrument med særegen klang, er saksofon noe for deg! Instrumentet er allsidig og brukes i korps og storband, og innen alt fra pop til blues og jazz.

Saksofon er et treblåseinstrument som kommer i fire størrelser: sopran, alt, tenor og barytonsaksofon. Alt-saksofonen er den mest håndterlige i størrelse, så de fleste starter på den.

Undervisningen foregår i hovedsak som individuell undervisning, men kan også gis som gruppeundervisning, der mulighetene for det er tilstede. Undervisningen foregår både på enkelte av byens skoler og i kulturskolens egne lokaler i Musikkens hus.

Elevene kan leie alt – og tenorsaksofoner av kulturskolen. Elever som også er med i skolekorps, får sine instrumenter fra korpsene.

Lærere: Bjørn Rønnekleiv og Trygve Rypestøl

Trombone

Visste du at trombonen har en ”slide” som man trekker ut for å forandre tonehøyde? Trombone er et grovmessinginstrument som brukes i mange musikalske sammenhenger som korps, symfoniorkester, storband og innen jazz.

Undervisningen foregår i hovedsak som individuell undervisning, men kan også gis som gruppeundervisning, der mulighetene for det er tilstede. Kulturskolens trombonelærer ønsker også å drive aktivt med samspill med elevene sine.

Undervisningen er lagt til enkelte av byens skoler og i Musikkens hus.

Lærer: Nils Tore Brunvatne

Trompet

Visste du at de første typene av trompeter var signalinstrumenter, som jakthorn? I dag finner du trompet i mange musikalske sammenhenger, som i orkester, storband, klassisk, korps og jazzband.

Undervisningen foregår i hovedsak som individuell undervisning, men kan også gis som gruppeundervisning, der mulighetene for det er tilstede. Kulturskolens trompetlærer ønsker også å drive aktivt med samspill med elevene sine.

Kulturskolens trompetundervisning foregår i Musikkens hus.

Lærer: Trym Dalene

Tuba

Tuba er det største blåseinstrumentet i messing, og er det messinginstrumentet som klinger dypest. Tubaen benyttes både i symfoniorkester og i korps.

Tubaene som lages i dag har stemming i B, C, Ess eller F. I korpsene benyttes hovedsakelig Bb og Ess-tubaer.