Korps

I tillegg til elevplassene ved Knuden, er alle kommunens skolekorpsdirigenter ansatt i kulturskolen. Disse har ukentlige korpsøvelser for nesten 600 korpsmusikanter.

Kulturskolen har et nært samarbeid med kommunens skolekorps og flere av korpsene gir sine aspiranter og musikanter tilbud om opplæring via oss. Blir du med i et skolekorps får du et godt fellesskap med andre musikanter samtidig som du får muligheten til en omfattende samspillsaktivitet. Om du ønsker det, kan vi hjelpe deg med å få kontakt med det skolekorpset som er nærmest der du bor. 

Våre skolekorpsdirigenter er: 

Therese Tønnessen – Flekkerøy skolemusikkorps | Hånes og Tveit skolemusikkorps 
Sofie Ringen –  Møvig og Sjøstrand skolemusikk 
Kine Hansen Aasen – Vågsbygd skolemusikkorps 
Odd Lyngstad  – Grim skolemusikkorps 
Daniel Sørensen – Kristiansand skolemusikkorps 
Charlotte Svidal –  Oddernes skolemusikkorps 
Thomas Hansen  – Torridal skolemusikkorps 
James Duddle – Randesund skolemusikk