Musikkterapi

Kulturskolen gir et særskilt tilbud i musikkterapi. Denne undervisningen er spesielt beregnet og tilrettelagt for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Her er det også utvidet øvre aldersgrense.

Tilbudet gis som individuell undervisning tilpasset den enkelte elev. I denne undervisningen benyttes instrumenter og hjelpemidler som er tilpasset den enkelte elevs funksjonsevne og fysiske muligheter.

Lærer: Eirin Syvertsen