Streng

Drømmer du om å lære å spille rock’n roll eller klassisk på et strenginstrument?

Gitar og el-gitar

Kulturskolens gitarlærere underviser i en rekke stilarter og teknikker – både rettet mot klassisk gitarspill og mer tradisjonell akustisk gitarutøvelse. For elever på el-gitar undervises det i diverse basisteknikker og stilarter.

El-gitarelevene kan søke seg inn på bandundervisning.

Gitar- og el. gitarundervisningen gis både som individuell undervisning og i grupper. Kulturskolens lærere forsøker også å legge til rette for samspillaktiviteter for og med elevene. 

Undervisningen foregår i hovedsak i Musikkens hus og i kulturskolens egne lokaler i Vågsbygd kultursenter.

Lærere: Michael Aadal, Øyvind Nypan, Kristofer Spangen og Jørgen Wennesland

El-bass

Nyere forskning slår fast at ”det er bassisten som gir hjernen vår den største forståelsen av rytmen".

Sitatet er hentet fra en artikkel fra NRK, som du kan lese her. Bassen beskrives ofte som selve ryggraden i et band og det gir den som spiller bass et stort ansvar i bandet.

I bassundervisningen jobber vi mye med rytmikk og forståelse av akkorder og harmonikk. På kulturskolen vil du som elev på bass få mange muligheter til å spille sammen med andre. Repertoar velges i størst mulig grad ut i fra den enkelte elevs ønsker og interesser.

Undervisningen finner sted i Musikkens hus.

Lærer: Audun Ramo