Stryk

Ønsker du å spille et strykeinstrument ved kulturskolen kan du velge mellom cello, fiolin, bratsj og kontrabass. Undervisningen på strykeinstrumenter foregår på Musikkens hus og elevene får undervisning både i orkester og individuelt. Strykeinstrumenter er samspillsinstrumenter, og alle nye stryk-elever fra 3. trinn og oppover meldes direkte inn i orkester (koster ikke noe ekstra). Elevene tilbys i tillegg egne fiolintimer.

Strykeinstrumentene utgjør en stor familie. Vi kjenner dem kanskje best fra symfoniorkesteret, men det finnes også mange andre sammensetninger for strykeinstrumenter: trio, kvartett og andre kammermusikkgrupper. Vi leier ut instrumenter i flere størrelser. Ønsker eleven å kjøpe sitt eget instrument, kan kulturskolen bistå med veiledning for å finne rett størrelse og kvalitet.  

Fiolin

Visste du at fiolinen er kjent som sopranen blant strykeinstrumentene, fordi den er det minste og lyseste av dem? Fiolinen er et allsidig instrument som kan brukes i mange typer musikk. På fiolintimene ved kulturskolen vil du utvikle deg gjennom å spille øvelser, fine melodier alene og sammen med andre elever. Og hvis du vil, kan du opptre på konsert!

Nedre alderstrinn: 3. trinn. Suzuki-undervisning for yngre kan tilbys ved stor nok søkergruppe. 

Lærere: Gjermund Holter og Ragnhild Ek

Suzuki-opplæring på fiolin

For de yngste som vil spille fiolin, tilbyr vi suzuki-opplæring! Dette tilbudet krever endel oppfølging av foresatte.

Undervisningen består av en undervisningstime per elev og en samspilltime der alle spiller sammen per uke.
Samspilltimen legges til mandager klokken 18.00–18.30. Undervisningstimen legges til torsdager mellom klokken 17.00–1830 (alt etter antall påmeldte).
Sted: Musikkens Hus

Nedre alderstrinn: 1. trinn. Ta kontakt dersom du har et yngre barn som vil begynne.
Lærer: Gjermund Holter

Før elevene starter med undervisningen, arrangeres et 3-ukers introduksjonskurs for foresatte (uten barn). Dette gjennomføres for at foresatte skal kunne støtte sine barn aktivt som hjelpelærere i barnas øving hjemme. Det er viktig at foresatte forstår filosofien og prinsippene rundt metoden.

Om Suzuki-metoden

  • “Når du kan snakke kan du begynne å lese!”
  • Vi lærer å snakke hovedsakelig av våre foreldre og andre i våres hverdag ved å etterligne. Når barnas anstrengelser møtes med ros og oppmuntring, fremmer det læringsprosessen.
  • Den japanske fiolinpedagogen Shinichi Suzuki mente de samme prinsippene kunne overføres til musikkundervisning. Tanken er altså at barn lærer musikk på samme måte som de lærer sitt språk, dvs via øret. 
  • Undervisningen konsentrerer seg om å utvikle gehøret. Først når eleven kjenner og behersker et ganske stort repertoar av stykker, introduseres notene.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med lærer Gjermund Holter eller avdelingsleder Åse Norevik.  Her kan du se et eksempel fra suzuki-opplæring.

Bratsj

Bratsj er et strykeinstrument i fiolinfamilien som ligner på fiolinen, men er litt større og klinger mørkere. Instrumentet brukes i mange musikkstiler, som klassisk, folkemusikk, jazz, viser og popmusikk.

Cello

Cellistene følger et opplegg der nivå, repertoar og så videre henger nøye sammen. Formidling er også er en viktig del av opplæringen. Det blir derfor mange muligheter til å opptre på konsert. Celloen har en dyp og vakker klang, og er uunnværlig i orkesteret. Det er skrevet mye vakker musikk for cello som soloinstrument, og repertoaret er stort og variert.

Undervisningen foregår på Musikkens Hus.
Nedre alderstrinn: 1. trinn. Ta kontakt dersom du har et yngre barn som vil begynne. 

Lærer: Randi C. P. Birkeland

Kontrabass

Om du vil lære å spille et stort strykeinstrument er kontrabass noe for deg! En kontrabass kan nemlig være over 2 meter høy, men størrelsen er tilpasset utøveren. I undervisningen vi du lære basisteknikker på instrumentet som er relevante for å spille i mange forskjellige stilarter.

Undervisningen er på Musikkens hus og du kan begynne å spille kontrabass fra 6. klasse.

Lærer: Audun Ramo

Orkestre

Å spille i orkester er en viktig del av strykeopplæringen. Alle strykeinstrumenter er orkesterinstrumenter, så det er viktig at elevene får oppleve gleden og utviklingen ved å spille i orkester. I orkestertimene øves det på samspill i store grupper. Her legges det vekt på det sosiale i tillegg til det musikalske.

Ved kulturskolen har vi flere orkester:
Mini-Knuden:
Her øves det på grunnleggende samspillferdigheter på fiolin og cello. Vi spiller først og fremst på løse strenger. Gjennom sanger og øvelser leker vi oss frem til morsomme sanger. Her lærer elevene mer om rytme og melodi.

Undervisningen foregår hver mandag i Musikkens hus.
Lærer: Gjermund Holter

Knuden junior:           
Her øves det på grunnleggende samspillferdigheter på fiolin og cello. Nivået i Knuden junior, bygger videre på Mini-Knuden. Noter og flerstemmighet blir introdusert til melodier og øvelser.

Undervisningen foregår hver mandag i Musikkens hus.
Lærer: Ragnhild Ek Zeiler

Knudenstrykerne:
Knudenstrykerne er kulturskolens orkester. Her møter elever dirigenten til ukentlig undervisning og tradisjonelt orkesterspill. Tilbudet bygger videre på Knuden junior. Knudenstrykerne har tidligere reist på studietur til Tallinn, Newcastle, Praha og Cremona.  

Undervisningen foregår på mandager klokken 18.00–20.00 i Musikkens hus.
Dirigent: Ragnhild Ek Zeiler

Stryk på Sørlandet

I tilbudet Stryk på Sørlandet møter du alle stryk-lærerne i begge fylkene. Dette er Agders felles satsing for stryk-elvene i kulturskolene. Det er to seminarer per år, et på høsten og et på våren. Seminarene er en del av tilbudet som stryk-elevene får i sin kulturskole, og de holdes ca annenhver gang i hvert fylke.

På seminarene er elevene delt inn i 5 ulike orkestre i forhold til nivå og alder. Elevene avtaler med sin stryk-lærer i hvilket orkester de skal delta på, og du kan bli melde deg på fra du er 6 år. Stryk på Sørlandet sine nettsider finner du her.