Talentutvikling

Talent- og fordypningsundervisning er et viktig satsingsfelt for kulturskolen. For elevene som ønsker «noe mer», har vi derfor talent- og fordypningstilbud innen teater og musikk.

Disse tilbudene har opptaksprøver. Undervisningen vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne. Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt, i grupper og ensembler.

Fordypningstilbudene er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats.

Tilbudene skal kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere utdanning. Deler av undervisningen kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå.