Teater

Liker du å spille andre karakterer enn deg selv? Da er teater noe for deg! Her lærer du å karakterisere følelser, uttrykk, handling og livsstil. Det går cirka 160 barn og ungdom på teaterlinjen ved kulturskolen, i aldersbestemte grupper med 11–15 elever i hver gruppe.

På kulturskolen er det i alt 14 teatergrupper, én gruppe for utviklingshemmede, én talentutviklingsgruppe (DUS) og én musikalgruppe.

Vi er opptatt av at elevene våre skal oppleve spilleglede og mestringsfølelse gjennom lek, øvelser og én forestilling i året. Elevene har minimum 60 minutters undervisning per uke. I tillegg gis det ekstra undervisning i forbindelse med stykker og oppsettinger. I løpet av skoleåret får elevene også en personlig tilbakemelding som skal være positivt vinklet. De eldste elevene får tilbud om individuelle utviklingssamtaler.

Vi jobber blant annet med:

  • Teaterlek
  • Miming
  • Improvisasjon
  • Klassisk teater
  • Maskespill
  • Koreografi
  • Stemmebruk
  • Samarbeid og trygghet
  • Øving opp mot forestilling