DUS

DUS-gruppa er en del av kulturskolens talentutviklingsprogram på teater.

Navnet har gruppen fått, fordi vi hvert andre år er med på DUS-festivalen, en nasjonal festival for teaterungdom. DUS står for Den Unge Scene, et landsdekkende prosjekt for å heve kvaliteten på ungdomsteater i Norge.

DUS-gruppa har eksistert siden 2014 og er et tilbud for ungdommer fra 8. trinn og oppover. Elevene som er med i gruppen viser en særskilt interesse og engasjement for faget og blir plukket ut fra kulturskolens egne scenekunsttilbud. Man må regne med en del helgeøvinger.

Undervisningen foregår hver mandag klokken 15.30–17.30.

Lærer: Mari Rustad Kaalaas