Musikal

Musikaltilbudet er en del av kulturskolens talentutviklingsprogram på teater. I motsetning til teatergruppene, må man her igjennom en audition for å få plass ved tilbudet. Vi har 15 musikalelever, og du kan delta på audition om du er mellom 14 – 18 år.

På musikalgruppa er naturlig nok fokuset på musikaloppsetninger. Musikal har i tillegg til teater også sang- og danseundervisning. Gruppa har én oppsetning i året. Det er tre undervisningstimer per uke. Man må også påberegne en noe mer intensiv øvingsperiode i forkant av premieren.

Undervisningen foregår hver mandag klokken 16.00–18.00 på Musikkens hus.

Lærer: Diana Spehar Borøy