Teatergrupper

Elevene i teatergruppene er delt inn etter alder. Tilbudet er for barn og ungdom fra 3. trinn og opp til 19 år. Vi har en oppsetning i året per gruppe, og stykkene vi setter opp varierer basert på elevens alder. Det er mellom 1–1,5 undervisningstime per uke.

Nye teaterelever tas i mot i alle grupper. Slik får man som nybegynner starter læring med mer erfarne elever. Vi har erfart at dette kan gi en positiv progresjon for individuell læring. Nye teaterelever får tilpasset undervisning for eksempel når det gjelder valg av roller.

På teatergruppene har man ingen auditions, så om det er ledig plass er man hjertelig velkommen!

Undervisningen til de ulike teatergruppene foregår mandag – onsdag mellom klokken 15.30–20.20. Undervisningen foregår på Musikkens hus og en av gruppene har undervisning ved Vågsbygd kultursenter.

Lærere: Mari Rustad Kaalaas og Maria Lied