Aldersinndeling

Kulturskolen har tilbud til barn og unge fra 4–20 år. Her finner du oversikten over tilbudene inndelt etter alder og når det er anbefalt å starte på de ulike tilbudene. Det kan gjøres unntak fra reglene dersom det er ledige plasser og barnet er klar for å begynne tidligere.


Fra 4-6 år


Fra 1.–2. trinn


Fra 3. trinn:


Fra 5.–7. trinn:


Fra 8. trinn og oppover: