Grete Nordstrand

Klaverpedagog

450 52 522
E-post

Underviser i:
Piano

Utdanning:
  • 4- årig klaverpedagogisk, Trøndelag Musikkonservatorium.

Kort om meg:

Startet ved Trondheim kommunale musikkskole med å gi undervisning individuelt, i tillegg til undervisning i grupper, med basis i komponist Carl Bertil Agnestigs gruppemetodikk. Fortsatte deretter ved Kristiansand kommunale musikkskole fra 1976.

Har som strategi å gjøre undervisningen lystbetont - ta tak i den enkeltes forutsetninger og oppmuntre til positive og gode øvingsrutiner. Ser det som et viktig mål å få eleven til å oppleve glede og mestringsfølelse.