Kelly Danielsen

Kunstfaglærer

917 12 307
E-post

Underviser i:
Billedkunst

Utdanning:
  • Praktisk estetisk faglærerutdanning og spesialpedagogikk (UiA)
  • Utdanning ved Einar Granum Kunstfagskole

Kort om meg:

Først og fremst er jeg opptatt av det menneskelige aspektet ved kunsten. Elevene mine skal synes kunst er gøy, og de skal være med på å sette premissene for undervisningen. Vi jobber i motsetningen til det som har to streker under svaret: elevene skal få tenke fritt! 

Det er viktig å få brukt alle sansene og få pusterom fra teori og prestasjon. Fantasi må øves for å forbli intakt, og det må trening til for å tenke utenfor boksen. I Kulturskolen har barna en arena for å uttrykke selvstendige tanker, leke, finne ro og konsentrasjon, glede og mestring.