Sjur Høgberg

Rektor

400 34 054
E-post

Utdanning:
  • 3-årig almennlærerutdanning (Musikklinjen ved Bergen lærerhøgskole)
  • Instrumental grunn- og videreutdanning, eksamen nivå 7 – klarinett (Bergen musikkonservatorium, nå Griegakademiet)
  • Executive master of management (BI, ferdig juni 2019)

Kort om meg:

Jeg har vært rektor ved Kristiansand kulturskole siden 2016. Tidligere har jeg vært rektor for fire andre kulturskoler, på både Vest- og Østlandet.

Jeg har undervisningserfaring fra kulturskole, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. I tillegg til dette har jeg arbeidet ti år i IT-bransjen og fire år i Forsvaret. I Forsvaret var jeg produsent og programsjef for Marinemusikken i Horten.

Jeg har vært aktiv i korpsbevegelsen og har lang fartstid som korpsdirigent, konkurransedommer og lærer/leder ved musikksommerleire i flere fylker


Referanser/prosjekter: