Sofie E. Ringen

Skolekorpsdirigent

97059716
E-post

Underviser i:
Korps

Utdanning:
  • Digitale dirigentstudier, UiS
  • Årsstudium musikk, UiA
  • Diverse dirigentkurs
  • Siviløkonom, NHH

Kort om meg:

Jeg spiller selv fagott (og tidligere trombone).