Covid-19 oppdatering: drift mot sommeren

30. mai vedtok Formannskapet å videreføre de strenge tiltakene i Kristiansand. Vi bretter opp ermene og bidrar for å få ned smittetallene i kommunen.

For Knuden – Kristiansand kulturskole vil følgende bestemmelser gjelde:

Elever over 20 år:
Vi har ingen undervisning for disse elevene fram til og med 13. juni.

Videregående skoleelever:
Fra 8. juni er det igjen åpent for at elever på videregående skole kan delta i kulturskoleaktivitet. Har du som elev spørsmål kring dette? Ta kontakt med din lærer eller post@knuden.no. Andre regler beskrevet i utsendt mail per 31.05 vil gjelde fram til 13. juni.

Gruppeundervisning:

I tilbudene vi har for våre yngste synes vi det er vanskelig å holde avstand. Det er derfor bestemt at gruppetilbud der det er elever fra 2. trinn og nedover ikke vil ha undervisning. Dette gjelder:

 • Sesam
 • Barnedans
 • Kreativ Danseteknikk nivå 1 6-8 år
 • Jazz/showdans 5-8 år
 • Klassisk ballett nivå 1 7-9 år
 • Mini-pop 1 kl. 16.30-17.15
 • Mini-strykerne
  Disse aktivitetene vil ikke ha undervisning fram til og med 13. juni.

Det kan også komme endringer i timeplan for andre grupper, i disse tilfelle vil dere kontaktes av lærer.

Resten av gruppetilbudene vil gå som normalt, men vi minner om kommunens anbefaling som sier at foresatte og barn på ungdomstrinn og yngre bes om å velge vekk aktiviteter utover en eller to i denne perioden. Det er ikke mulig for kommunen å kategorisk definere hva som er for mange aktiviteter, for det avhenger av med hvem og hvordan en aktivitet gjennomføres. Det viktige er å unngå at barn gjennom fritidsaktivitet blir nærkontakt med mange. 

Individuell undervisning:
Elever på barne- og ungdomsskole vil ha ordinær undervisning.

Korps:
Styrene bestemmer aktiviteten i de ulike korpsene.

Arrangementer:
Det vil ikke avholdes fysiske produksjoner fram til og med 13. juni.
I enkelte tilfeller kan det avholdes digitale produksjoner, i disse tilfelle vil elever kontaktes av sine lærere for nærmere informasjon.

Munnbind:
Det er plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke dette.

Smittevernsbestemmelser:
I disse dager er det spesielt viktig at vi er nøye med smittevernsreglene. Vi minner om:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen.   
 2. God hygiene. Elever skal vaske hender før og etter undervisning. I tillegg finnes desinfeksjonssprit rundt i våre lokaler.     
 3. Reduser kontakt mellom personer. 
 4. De to neste ukene vil foresatte ikke ha anledning til å vente i våre lokaler. Elever må komme rett til timen, ikke 5-10 minutter før. 

 

Ta kontakt med lærer om noe er uklart. Kulturskolens administrasjon kan nås ved å sende e-post til post@knuden.no
Mer info finner du på kommunens hjemmesider:
https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/dette-gjelder-i-kristiansand/