Informasjon til skoler

Påmelding

Påmelding er nå stengt. 

Tildeling av plasser

Plasser tildeles etter påmeldingsfristen som er 1. mai er gått ut.

Se tildelte plasser her

Buss

DKS i Kristiansand kommune bestiller og betaler buss for produksjoner som gjennomføres andre steder enn skoler.

DKS dekker buss hvis:
1.–4. trinn: mer enn 2 km
5.–7. trinn: mer enn 2,5 km
8.–10. trinn: mer enn 3 km

Ved spesielle behov må DKS kontaktes i god tid.

DKS setter opp bestilling og skoler må gi tilbakemelding i henhold til frister om endringer. Antallet i bestilling er inkludert voksne. Skoler som er delt på flere økter blir fraktet samlet til og fra hvis det lønner seg. Skoler som ikke benytter seg av bestilt buss må påregne å få faktura som skolene må betale.

Kulturkontakter og kulturverter

Hver skole har en eller to kulturkontakter. Disse er kontaktpersoner for administrasjonen i DKS.
Kulturverter er elever som hjelper til før, under og etter en produksjon. Det er kulturkontakten som har det daglige ansvaret for kulturvertene. DKS tilbyr kurs og avslutning hvert år.