For produsenter

Har du et prosjekt du ønsker å presentere for elever gjennom DKS i Kristiansand kommune? Det er søknadsfrist 1. november hvert år til påfølgende skoleår. Vi takker for søknader som er mottatt. Behandling av søknader skal være ferdig innen utgang av januar 2019.

Vi har hvert skoleår ca. 20 produksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film/video og kulturarv. Vår jobb er å gi profesjonell kunst og kultur til ca. 10.000 elever i grunnskolen i Kristiansand. Vi har produksjoner både på skoler og andre steder.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med
Tarjei Fjørtoft
Tlf: 977 17 935
E-post: tarjei@knuden.no