Informasjon til skoler

Påmelding

Frist for påmelding for skoler for produksjoner skoleåret 2019/2020 er 1.juni. Brukernavn og passord er sendt på mail. Påmelding

Tildeling av plasser

Tildeling av plasser for skoleåret 2019/2020 gjøre i løet av juni 2019. Når det står «Ikke tildelt» i oversikten betyr det at tildeling ikke er ferdig.

Se tildelte plasser her

Evaluering for skoler

Klikk her for skjema

Buss

DKS i Kristiansand kommune dekker buss for produksjoner som gjennomføres andre steder enn skoler.

DKS dekker buss hvis:
1.–4. trinn: mer enn 2 km
5.–7. trinn: mer enn 2,5 km
8.–10. trinn: mer enn 3 km

Ved spesielle behov må DKS kontaktes i god tid.

DKS setter opp bestilling og skoler må gi tilbakemelding i henhold til frister om endringer. Antallet i bestilling er inkludert voksne. Skoler som er delt på flere økter blir fraktet samlet til og fra hvis det lønner seg. Skoler som ikke benytter seg av bestilt buss må påregne å få faktura som skolene må betale. Bussbestillinger legges under hver produksjon.

Kulturkontakter og kulturverter

Hver skole har en eller to kulturkontakter. Disse er kontaktpersoner for administrasjonen i DKS.
Kulturverter er elever som hjelper til før, under og etter en produksjon. Det er kulturkontakten som har det daglige ansvaret for kulturvertene. DKS tilbyr kurs og avslutning hvert år.