Trinn 8-10

Sand-festivalen

Les mer om forestillinger


Hestmanden i krig

Produsent: Vest-Agder-museet
Trinn: 9 og 10
Sted: Hestmanden
Tid: Uke 37-44, 2018
Varighet: 2 klokketimer
Antall elever per økt: 50

DKS bestiller og betaler buss. Les mer

D/S Hestmanden ble bygd i Bergen i 1911 for Vesterålens Dampskipsselskap. I fredstid gikk skipet hovedsakelig i kystfart her hjemme, men i begge verdenskrigene seilte hun utenriks med forsyninger til allierte havner. I dag er Hestmanden det eneste bevarte norske handelsskipet som har seilt i begge verdenskrigene, og det er også det eneste gjenværende av over 1000 skip som seilte under Nortraships flagg under andre verdenskrig. Sommeren 2017 åpnet D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum med utstillinger, filmer og annen formidling om krigsseilerne og deres historier gjennom to verdenskriger.

Temaet for det totimers formidlingsopplegget er krigsseilerne og deres historier, formidlet gjennom det flytende kulturminnet Hestmanden og utstillingene om bord. Innfallsvinkelen "Hva gjør en krig med et menneske?" vil være sentral. Elevene som kommer er på omtrent samme alder som mange av dem som reiste til sjøs for første gang og ufrivillig ble krigsseilere. I nedre lasterom vil elevene se en film som handler om en førstereisgutt og hans møte med krigen. De vil se, nesten føle, hvordan "jeg-personen" og resten av mannskapet preges og forandres av det de opplever. Vi kommer også inn på temaet senvirkninger og betydningen av anerkjennelse. Vi ønsker at elevene blir berørt av historien, og at de skal kunne relatere stoffet til og reflektere over hvordan krig og konflikt preger mennesker også i våre dager


Geriljakalligrafi

Produsent: Merete Lundetræ Andersen
Sted: skoler
Tid: Uke 39, 2018
Varighet: 90 min
Antall elever per økt: 30

Geriljakalligrafi er en workshop som tar utgangspunkt i mitt eget arbeid med geriljakalligrafier.

Geriljakalligrafier er tegninger av ord eller setninger som er tegnet med vekt på god tegneteknikk og pen skriftforming. De kan være tradisjonelle kalligrafier eller ha en mer moderne utforming.

Det som skiller geriljakalligrafier fra andre kalligrafier, er innholdet i det som skrives (slik geriljabroderier skiller seg fra vanlige broderier). Geriljakalligrafiene formidler sterke meninger om samfunnet, politikk og livet generelt. 
Workshopen starter med en introduksjonsdel som både har vekt på hva slags innhold geriljakalligrafiene kan ha og hvordan de kan utformes. Innholdsmessig vektlegges ungdommenes egne meninger om hva som bør endres i samfunnet vårt. Deretter følger praktisk arbeid hvor elevene får skrive ned egne ord og setninger og deretter lære noen gode teknikker for å tegne dem.

Arbeidene som blir laget i workshopen kan resultere i en Geriljakalligrafi-utstilling på egen skole, eller også i en felles utstilling i mai/juni for de av deltakende klassene som ønsker å delta på det.


Gjestekunstner

Hva er kreativitet? – modellering i leire og papir

Unik mulighet om kreativitet, kunst og arkitektur med den indiske gjestekunstneren Saurav Ray Chowdhury.

Opplegget har tre deler: (1) Modellering i leire (25 min) (2) skape tredimensjonal former av papir (45 min) (3) skape tredimensjonal form av aluminiumstråd og såpevann (45 min). Formålet er å utvide elevenes av hva kreativitet kan være, og gi innblikk i hvordan formgivere (kunstnere, arkitekter, designere) bruker kreativitet i sitt virke. Og å vise at kreativitet er gøy!

(1) Modellering i leire: Introduksjon med en presentasjon av et opplegg der elevene med bind for øynene skulle modellere et ansikt. Elevene måtte bruke hendene for å se. 

(2) Modellering i papir: Introduksjon med en presentasjon av firmaet Robofold. Robofolds ansatte består av arkitekter, designere, kunstnere, ingeniører og dataforskere. Firmaet bruker roboter til å brette metallplater, slik mennesket bretter papir. Elevene lærer å brette papir med enkle hjelpemidler som plater og strikkepinner. Opplegget starter med enkle former, men ender med komplekse former.

(3) Modellering med aluminiumstråd og såpevann: Introduksjon med presentasjon av arkitektene Otto Frei og Zaha Hadid. Disse arkitektene er gode eksempler på at banebrytende arkitektur kan ha utgangspunkt i enkle, kreative øvelser. Ved å dyppe former av aluminiumstråd i såpevann kan man bruke såpeboblens kvaliteter til å utforske enorme muligheter innen tredimensjonal form.


Learning by doing

Produsent: Filmverkstedet, Samsen kulturhus
Medvirkende: Ola Røyseland
Sted: skoler
Tid: uke 43-44, 2018
Varighet: 45 min.
Antall elever per økt: 30
Tid rigg: 30 min
Tid nedrigg: 10 min

Skoler stiller med projektor med lyd. Stor fordel med blending

Ola Røyseland, leder for Filmverkstedet på Samsen kulturhus og hobbyfilmskaper, viser klipp fra sine tidligeste, flaueste kortfilmer og frem til idag, og forteller om hvordan han lærte av sine feil (og av og til av det som fungerte), og etterhvert har klart å gå fra å lage skikkelig amatør filmer til ting som dette her: https://vimeo.com/135168124

Med filmklipp og anekdoter fra egne opplevelser prøver foredraget å vise hvordan learning by doing fungerte i praksis for en som ikke visste hva han ville bli før han var midt oppi studiene sine. Og nå får betalt for å drive med det han liker aller, aller best: Å lage film!


Inntrykk og uttrykk

Produsent: SKMU Sørlandets kunstmuseum
Sted: Sørlandets kunstmuseum
Tid: Uke 1-4, 2019
Varighet: 90 min
Antall elever per økt: 30

DKS bestiller og betaler buss. Les mer

Jakob Weidemann regnes for å være en av Norges viktigste kunstnere innenfor modernistisk kunst. Med utgangspunkt i en retrospektiv utstilling skal vi se nærmere på hvordan han har arbeidet og hva som har gitt inspirasjon til hans fargerike og abstrakte malerier.Hva uttrykte Weidemann gjennom kunsten sin, og hvilkeinntrykk får vi som opplever det? Vi snakker om hva abstrakt kunst er og hvordan vi kan forstå slik kunst.

Elevene skal i en avsluttende workshop arbeide med å uttrykke seg med utgangspunkt i et maleri i utstillingen, der kroppen blir vårt viktigste verktøy

Produksjonen er forankret i læreplanmål fra fagene kunst og håndverk og norsk, 10. trinn.


Brevet frå krigen

Produsent: Ingunn Røyset
Tid: Uke 2, 2019
Sted: skoler
Varighet: 45 min
Antall elever per økt: 50

Programmet tek utgangpunkt i boka Brevet frå krigen (Samlaget, 2017)

Elevane set seg på stolar som er stilt opp på rekke. Forfattaren inviterer dei med på ei reise i tid. Stolane dei sit på er trikken dei skal reise med, tilbake til krigen. Tilbake til 1944.
Det er nyttårsaftan og trengsel. Signe på 16 rekk trikken akkurat. Arne på 13 spring med skøytene på skuldra, og kjem for seint. Like etter slepp allierte fly bombene og treff, ikkje Gestapohovudkvarteret, men trikken.

Elevane får utdelt telefonane sine, og no kan dei få gjere det som var umogeleg i 1944, sende ei siste melding når dei ser bomba falle.
Med utgangspunkt i boka «Brevet frå krigen» inviterer forfattaren elevane til å bli med på to korte skriveoppgåver. "Brevet frå krigen" er ei bok om andre verdskrigen i Noreg skildra gjennom opplevingane til Oslo-jenta Jorun Holm. Ho var 12 år i 1940 og 17 då krigen var over. Opplevingane til den unge jenta er på forskjellig vis knytt til sentrale historiske hendingar under okkupasjonen i Noreg.

Forfattaren formidlar innhaldet i "Brevet frå krigen" gjennom opplesing, forteljing og foto. På slutten av programmet får alle høyre diktet klassa/ene har skrive saman.


Spor

Produsent: Kilden Dialog
Samarbeidspartner: DKS Kristiansand kommune
Tid: 8. mars 2019
Sted: Kilden teater og konserthus
Varighet: 90 min

SPOR er en forestilling som viser samspillet mellom ungdom med ulike funksjonsnedsettelser, ungdom på videregående skole; idrett, musikk, dans og drama, og musikerne i Kristiansand Symfoniorkester. Etter banebrytende forestillinger i 2015 og 2017 har vi videreutviklet samarbeidet med Kristiansand Katedralskole Gimle i en helt ny forestilling. 
Forestillingen SPOR av komponist og klarinettist i Kristiansand Symfoniorkester, Stig Nordhagen, danner fortsatt den musikalske og kunstneriske rammen om prosjektet.