Søknadsskjema for artister

Vi søker artister og kulturaktører som ønsker å opptre for eldre i Kristiansand!

KulturRullatoren skal bidra til gode opplevelser, engasjement, sosialt fellesskap og økt livskvalitet til beboere og besøkende på omsorgssentre og institusjoner i Kristiansand. For å få til dette trenger vi engasjerte kulturaktører!

Hvem kan søke:
Profesjonelle institusjoner, kunstnere og kulturarbeidere, amatørkunstnere og kulturarbeidere, lag og foreninger innen alle kulturuttrykk kan søke om å bidra til programmet for KulturRullatoren.

Innhold:
Vi ønsker tilbud innen ulike sjangere, og er svært interessert i tilbud med et tema eller en rød tråd og/eller spissede konsept.
Det er viktig at søker også har tenkt igjennom følgende:
- Er tilbudet relevant for målgruppen?
- Egner formatet seg til å dra ut på turne til omsorgssentre og institusjoner?
Les retningslinjene for mer utdypning.

Søknadsfrister:
Det er to søknadsfrister i året: 15. april og 15. oktober
Til info så må alle som søker logge seg inn med elektronisk ID for å komme til selve søknadsskjemaet.