Demenskor i Kristiansand

Inspirert av serien “Demenskoret” på NRK startes det nå opp demenskor i Kristiansand kommune.  

Etter at Kilden fikk flere henvendelser og fikk oppstartsstøtte fra Sparebanken Sør til å starte demenskor tok de kontakt med KulturRullatoren i Kristiansand og Universitetet i Agder. Dette har nå ført til at det vil bli opprettet demenskor i byen. Oppstart er 24.april klokken 10.30. 

– Det er mye som har falt på plass i løpet av kort tid, og det er utrolig fint å oppleve velviljen fra alle de vi har kontaktet for å få dette til. Så vi gleder oss til å kunne ta imot påmeldinger fra i morgen, sier produsent Maria Elise Thorkildsen.   

Det er nå satt ned et styre som skal sørge for driften av demenskor i Kristiansand. Styret består av;  

  • Maria Elise Thorkildsen, fra KulturRullatoren i Kristiansand (prosjektleder) 
  • Elisabeth Lindland, fra Kilden 
  • Marie Theresie Sørensen, fra Kilden 
  • Dagfinn Haarr, tidligere kommuneoverlege 
  • Anne Haugland Balsnes, fra UiA 
  • Anne-Marte Klem, fra Kristiansand kommune 
  • Mette Moe Olsen, fra Kristiansand kommune Strømmehaven 

Starter to kor 

Som om ikke ett demenskor var nok startes det opp to demenskor i kommunen. Ett demenskor skal være for hjemmeværende med demens og skal hete “Gullstrupene”, mens det også dannes et kor for beboerne på Strømmehaven omsorgssenter, etter det ble klart at kommunen bidrar med økonomisk støtte til å starte dette. Øvelsene til Gullstrupene vil foregå i Knuden – Kristiansand kulturskoles nye lokaler på Silokaia.  

Solveig Waage vil fungere som dirigent for begge korene, mens Torstein Andersen og Jorun Christensen vil fungere som pianister.  

I tillegg stiller BlåKors opp med frivillige til å bidra under øvelsene til Gullstrupene. Disse vil få opplæring i håndtering av personer med demens ledet av Anne-Mette Klem. 

Søknadsprosess 

Påmeldingen åpner torsdag 23. Mars. Påmeldingsfrist er 10. april. Deltakelse på demenskoret er gratis!

Digitalt søknadsskjema 

Man kan også finne papirversjon av søknadsskjema på innbyggertorget på Rådhuskvartalet, på Nodeland og på Tangvall. Dette kan leveres til Maria Elise Thorkildsen på kulturskolen ellers sendes per post til Sjølystveien 20, 4610 Kristiansand S.