Kulturskolen har overtatt ansvaret for KulturRullatoren!

Knuden - Krisitansand kulturskole har i 2020 overtatt driften av Kristiansand KulturRullator, som gir skreddersydde kulturtilbud til seniorsentre og institusjoner i Kristiansand.

Kristiansand KulturRullator har siden 2006 arrangert ulike kulturtilbud på kommunens seniorsentre og institusjoner. Formålet har vært å aktivisere, stimulere og spre glede gjennom å tilrettelegge kulturopplevelser for personer som ikke kan oppsøke kulturtilbud. Vårprogrammet startet i uke 3, og hver måned frem til slutten av juni tilbyr Kristiansand KulturRullator et variert program med alt fra klassiske perler til country musikk. I tillegg til duetter og trioer blir det også kor, korps og danseinnslag.

Her kan du se en fullstendig oversikt over programmet!

Her finner du mer informasjon om ordningen og hvem du kan kontakte dersom du har spørsmål.