Slagverk ensemble

I slagverk-ensemblet spiller flere trommeslagere sammen. Her vil vi ta i bruk andre slagverksinstrumenter i tillegg til de vi finner på trommesettet.

Hvilke instrumenter vi bruker i slagverk-ensemblet vil variere fra musikkstykke til musikkstykke, men det kan være instrumenter som timbales, claves, shaker og congas. Alt som kan slås på er mulige kandidater her, i tillegg til instrumentene fra trommesettet som vi kan bruke som individuelle slagverksinstrumenter. 

Repertoaret vil være influert av rytmer fra forskjellige rytmiske stilarter.

Et slagverk-ensemble vil bestå av opptil 15 slagverkere.

Tid: Onsdager fra klokken 16.00 til 17.00
Lærer: Torgeir Moland
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser