Baryton

Visste du at baryton ofte kalles eufonium? Navnet kommer fra gresk og betyr velklang. Dette navnet har instrumentet fått på grunn av den varme, fyldige klangen som kan minne om lyden fra en trombone – bare enda mykere.

Barytonen er et messinginstrument som kan minne om en liten tuba, og brukes mest i korps og som soloinstrument.

Undervisningen foregår i hovedsak som individuell undervisning, men kan også gis som gruppeundervisning der det er mulighet for det. Kulturskolens barytonlærer ønsker også å drive aktivt med samspill med elevene sine.

Velkommen til alle musikkinteresserte!

Aldersgruppe: 8–20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærer: Nils Tore Brunvatne
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser