Saksofon

Vil du lære å spille et instrument med særegen klang, er saksofon noe for deg! Instrumentet er allsidig og brukes i korps og storband, og innen alt fra pop til blues og jazz.

Saksofon er et treblåseinstrument som finnes i flere størrelser: sopran, alt, tenor og barytonsaksofon. Av disse er alt-saksofonen den mest håndterlige i størrelse.

For de yngste elevene tilbyr vi egnede og mindre utgaver. Elever som allerede er med i skolekorps, får sine instrumenter med fra korpsene.

Undervisningen foregår hovedsakelig individuelt, men kan også gis som gruppeundervisning der det er mulighet for det.

Aldersgruppe: 8–20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Bjørn Rønnekleiv, Trygve Rypestøl
Steder: Musikkens hus, Søgne gamle prestegård
Pris: Se priser