Trombone

Visste du at trombonen har en ”slide” som man trekker ut for å forandre tonehøyde? Trombone er et messinginstrument som brukes i mange musikalske sammenhenger som korps, symfoniorkester og storband. Den er også populær innen jazz-sjangeren.

Undervisningen foregår hovedsakelig individuelt, men kan også gis som gruppeundervisning der det er mulighet for det.

Aldersgruppe: 8–20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærer: Nils Tore Brunvatne
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser