Trompet og kornett

Vil du lære å spille trompet eller kornett? De ligner ganske mye på hverandre, men kornetten er kortere og rundere i utseende og har en litt annen lyd enn trompeten. På Kulturskolen tilbyr vi undervisning i begge instrumentene.

Både kornett og trompet brukes i korps, men trompeten benyttes også i symfoniorkester, storband og ulike ensembler.

Undervisningen foregår hovedsakelig individuelt, men kan også gis som gruppeundervisning der det er mulighet for det. Kulturskolens kornett- og trompetlærer ønsker også å drive aktivt med samspill med elevene sine.

Aldersgruppe: 8–20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærer: Trym Dalene
Sted: Silokaia
Pris: Se priser