Tuba

Vil du lære å spille det største blåseinstrumentet blant messinginstrumentene? Siden tubaen er så stor, er den også det messinginstrumentet som har dypest klang. Den benyttes både i symfoniorkester og i korps, og er også populær i noen typer folkemusikk og jazz.

På grunn av tubaens størrelse er det ikke uvanlig å starte på et mindre messinginstrument for deretter å gå over til tuba senere. Kulturskolen tilpasser undervisningen til eleven gjennom instrumentaltimer og samspill med andre i for eksempel korps.

Aldersgruppe: 8–20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser