Tverrfløyte

Du har sikkert sett musikanter spille på en fløyte som holdes ut til siden? Da har du sett en tverrfløyte! Tverrfløyten er den minste av alle treblåseinstrumentene og har fått navnet sitt nettopp fordi den holdes til siden – på tvers.

Tverrfløyten passer egentlig til all slags musikk, men brukes ofte i korps og symfoniorkester. 

Undervisningen i tverrfløyte er tilpasset den enkelte elev, og kulturskolen leier ut instrument til de elevene som ønsker det. Vi tilbyr også spesielt egnede tverrfløyter for de yngste elevene slik at klaffene er tilpasset barnehender og det blir lettere å spille og ha det gøy.

Aldersgruppe: 8–20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Jørgen Wennesland, Kine Aasen, Thor Magne Vesterhus
Steder: Musikkens hus, Søgne gamle prestegård
Pris: Se priser

Bilder

Video