Komponering

Liker du å lage musikk? Lurer du på hvordan musikk bør skrives for at andre skal spille den? Lyst til å lære av de største og beste? Da er komponering et tilbud for deg!

Komponering er et helt nytt undervisningstilbud på Knuden, med oppstart høsten 2022. I dette faget får elevene hjelp til å uttrykke sine egne musikalske idéer og videreutvikle dem til ferdige komposisjoner. 

Vi skal lære mer om klassisk musikk og studere musikken til kjente komponister. Men først og fremst er dette er kreativt musikkverksted hvor elevene kan få realisert sine egne musikalske drømmer!

Vi jobber blant annet med:

  • Stemmebruk og gehørtrening, gjennom sang- og rytmeøvelser.
  • Gjennomlytting av ulike typer musikk og forskjellige komponister
  • Repertoarkunnskap, med lytteoppgaver og studering av partiturer
  • Egne komposisjoner, med fokus på tre kreative faser: 1) opparbeide et grunnmateriale 2) utarbeide skisser 3) arrangere og redigere det ferdige verket.

Det undervises i små grupper på maks 8 elever slik at hver elev får god oppfølging underveis av lærer.

Elevenes musikk blir fremført på konsert med profesjonelle musikere en gang hvert semester, og vi trener kontinuerlig på å gi hverandre tilbakemeldinger.

Kurset krever ikke særlige forkunnskaper, men eleven bør lese litt noter og spille et instrument.

Aldersgruppe: 3.-6. trinn og 7. trinn og oppover
Tid: Onsdager. Gruppe 1: 16.00-17.30, Gruppe 2: 18.00-19.30
Ferdigheter: Spiller et instrument og har kjennskap til noter (begge grupper)
Lærer: Mark Rayen Candasamy
Sted: Silokaia
Pris: Se priser