Musikkfordypning

Musikkfordypning er åpent for elever som allerede spiller et instrument i kulturskolen, og vil komme i tillegg til den individuelle timen.

Undervisningen foregår i gruppe på maks 6 elever, og varer 60 minutter pr. uke og gis ved Søgne gamle prestegård. Undervisningen tilpasses gruppen, men vil hovdsakelig bestå av:

  • Samspill
  • Musikkteori
  • Musikkhistorie
  • Lytting
  • Hørelære
  • Trygg på scenen
  • Instrumentkunnskap
  • Familiekonserter

Gruppen vil sette opp to familiekonserter i løpet av året. Dette er publikumsvennlige konserter som passer for hele familien.
Vi legger vekt på underholdning og variasjon i tillegg til at elevene får spille flere solostykker. På familiekonserter vil dere høre innslag med samspill, sang og rytmeinstrumenter.
 

Aldersgruppe: Passer for elever fra 4. - 10. klasse. Gruppen vil bli satt sammen etter nivå/alder.
Tid: Dette skoleåret: mandager kl. 18.00-19.00. Neste skoleår: Mandag eller tirsdag (ikke landet). I utgangspunktet blir det undervisning hver uke, men noen få ganger i løpet av skoleåret vil gruppen bli delt i to for mest mulig effektive samspilløvelser.
Lærer: Cecilie Halvorsen
Sted: Søgne gamle prestegård
Pris: Se priser