Bratsj

Visste du at bratsj ligner på fiolinen, men er litt større og klinger mørkere?

Bratsjen brukes i mange forskjellige musikkstiler, som for eksempel klassisk, folkemusikk, jazz, viser og popmusikk. Den er også et viktig instrument i symfoniorkesteret.

Aldersgruppe: Fra 10 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Gjermund Holter, Kristiane Valborgland
Steder: Musikkens hus, Søgne gamle prestegård
Pris: Se priser