Fiolin

Har du lyst til å lære fiolin? Da er det veldig gøy om du vil være med på fiolinundervisning på Kulturskolen!

Fiolinen er den minste av strykeinstrumentene og har den lyseste klangen. Den kan brukes i mange forskjellige typer musikk og er et av de viktigste instrumentene i et orkester!

I fiolinundervisningen ved Kulturskolen tilpasser vi læringen til ditt nivå, og du får utvikle deg gjennom å spille øvelser og fine melodier både alene og sammen med andre.

Velkommen til alle musikkinteresserte som er nysgjerrige på å lære fiolin!

Aldersgruppe: fra 8-20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Ragnhild Ek Zeiler, Gjermund Holter, Noelia Castiñeira Dasilva
Steder: Silokaia, Søgne skole- og idrettssenter
Pris: Se pris