Orkestre

Å spille i orkester er en viktig del av strykeropplæringen. Alle strykeinstrumenter er orkesterinstrumenter, så det er viktig at elevene får oppleve gleden og utviklingen ved å spille sammen. I orkestertimene øves det på samspill i store grupper. I tillegg til det musikalske legger vi stor vekt på det sosiale, og vi har det gøy sammen mens vi spiller.

Ved kulturskolen har vi flere orkester:

Mini-Knuden 
I Mini-Knuden øver vi på grunnleggende samspillferdigheter på fiolin og cello. Vi spiller først og fremst på løse strenger, og leker oss frem til morsomme sanger gjennom ulike øvelser og låter. Her lærer elevene mye om rytme og melodi.

Aldersgruppe: 6-8 år
Sted: Silokaia
Tid: Mandager kl. 17.00-17.40
Lærer: Noelia Castineira (vikar for Kristiane)

Knuden junior
I Knuden junior øver vi på grunnleggende samspillferdigheter på fiolin og cello. Nivået bygger videre på Mini-Knuden. Noter og flerstemmighet blir introdusert til melodier og øvelser.

Aldersgruppe: ca. 9-12 år
Sted: Silokaia
Tid: Mandager kl. 17.00-18.00
Lærer: Ragnhild Ek Zeiler / Randi Birkeland

Knudenstrykerne
Knudenstrykerne er Kulturskolens orkester. Her møter elevene dirigenten til ukentlig undervisning og tradisjonelt orkesterspill. Tilbudet bygger videre på Knuden junior. Knudenstrykerne har tidligere reist på orkestertur til Tallinn, Newcastle, Praha og Cremona.  

Aldersgruppe: ca. 13-20 år
Sted: Silokaia
Tid: Mandag kl. 18.00-20.00
Lærer: Ragnhild Ek Zeiler

Lørdagsskolens Strykeorkester 

Elever som er kommet langt og er ekstra interessert kan søke seg til Lørdagsskolens Strykeorkester. Dette orkesteret ledes av Randi Birkeland og spiller et repertoar som er utfordrende og variert på et høyt nivå. Orkesteret er tilknyttet Knudens talentprogram Lørdagsskolen, men det er også mulig å søke opptak til dette orkesteret uten å søke opptak til resten av lørdagsskole-tilbudet. Opptak skjer ved prøvespill. Mer om lørdagsskolens tilbud finner du her. 

Sted: Silokaia
Tid: Annenhver lørdag kl. 12.30-15.00
Lærer: Randi C.P. Birkeland